Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

Filiala GORJ - VÂLCEA

Despre noi ...

UNPIR Filiala Gorj-Vâlcea se ocupă cu evidenţa membrilor practicieni în insolvenţă persoane juridice, persoane fizice compatibile cât şi persoane fizice incompatibile. Filiala, sprijină candidaţii la examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă, asigurând materialele bibliografice, verificarea documentelor, înscrierea şi transmiterea acestora la Secretariatul General al Uniunii.

Organizează întâlniri periodice între membrii filialei pentru schimb de experienţă pe teme profesionale şi soluţionarea unor cazuri deosebite cu care aceştia se confruntă. Filiala se bucură de participarea membrilor la programele de pregătire profesională desfaşurate. Organizează reuniuni ale membrilor filialei cu magistraţii din secţiile comerciale ale tribunalelor, cu specialişti ai organelor fiscale, cu reprezentanţi ai creditorilor şi alţii, în vederea dezbaterii problemelor deosebite privind aplicarea în practică a legislaţiei în domeniu. De asemenea informează permanent membrii filialei în legatură cu deciziile adoptate de Comitetul Naţional de Conducere, comunicate prin circularele Secretariatului General şi difuzarea publicaţiilor Uniunii.

Generalizează comunicarea prin e–mail între filiale şi cu Secretariatul general al Uniunii, informează membrii filialei cu privire la utilizarea paginii web www.unpir.ro şi a modului de introducere a datelor privind activele şi utilajele vândute prin lichidări, în cadrul bazei de date a Uniunii. Monitorizează numirile de administratori judiciari şi lichidatori în condiţiile prevăzute de Legea 505/2002 şi protejează interesele membrilor UNPIR. Actualizează permanent fişele de evidenţă personală a membrilor în format electronic, inclusiv numirile efectuate şi transmiterea acestora la Uniune. Organizează manifestări menite să promoveze şi să explice rolul filialei şi al activităţii sale cât şi prezentarea în mass-media locală, de articole care să îmbunătăţească imaginea şi prestigiul filialei şi a membrilor ei în faţa opiniei publice.

Filiala asigură arhivarea corespunzătoare a documentelor existente în portofoliul ei, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic confirmat de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale. Transmite la Secretariatul General al Uniunii, Bilanţul anual certificat şi aprobat, în termen de 30 zile de la data limită de depunere a acestuia, la administraţiile financiare judeţene. Contribuie la mobilizarea membrilor pentru achitarea cotizaţiilor şi a contribuţiilor profesionale, inclusiv depunerea declaraţiilor de venit şi urmărirea încheierii sau reînnoirii de către aceştia a poliţelor de asigurare profesională.

Filiala mobilizează membrii săi şi conducerea acesteia pentru sprijinirea redacţiei publicaţiei “PHOENIX” – revistă de insolvenţă, în continuarea editării acesteia. De asemenea, continuă acţiunea de verificare prin sondaj a îndeplinirii obligaţiilor profesionale către membrii filialelor şi aplicarea procedurii pentru toţi membrii care omit sau refuză depunerea declaraţiilor de venit în termenul prevăzut în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Uniunii.