Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

Filiala GORJ - VÂLCEA

Fond de Lichidare

 • FOARTE IMPORTANT: Respectaţi OUG 173 din M.O. 792/26.11.2008, privind 2% din sumele încasate în procedura falimentului şi virate fondului de lichidare.
 • Observaţie: Având în vedere Decizia CNC a UNPIR, nr. 2/20.02.2009, vă aducem la cunoştinţă faptul că este de preferat să viraţi sumele privind procentul de 2% destinat fondului de lichidare direct în contul filialei:
  • RO69 BREL 0002 0016 4700 0100, CIF: 12526417
   Libra Internet Bank sucursala Craiova, UNPRL filiala Gorj - Vâlcea;
 • Se mentine obligativitatea de a comunica filialei pe fax sau e-mail, tabelul:

  Cabinet/Societate Debitoare Dosar nr./filiala OP/Data Sumă

  SEMNĂTURĂ AUTORIZATĂ
  Reprezentant Cabinet/Societate

 • Ordinea de plată este următoarea:
  • cheltuieli de procedura L85/2006, L85/2014;
  • cheltuieli de procedura L31/1990;
  • onorarii in limita a 4 000 lei/procedura L85/2006, L85/2014;
  • onorarii in limita a 1 000 lei/procedura L31/1990.

Restanţe la fondul de lichidare – onorarii/L85 - nu există.Responsabil fond de lichidare, Văgăună Cornelia
Presedinte filiala Gorj – Vâlcea a UNPIR, Ec. Somnea Maria Mariana

Restanţe la fondul de lichidare – onorarii/L85 - nu există.Responsabil fond de lichidare, Văgăună Cornelia
Presedinte filiala Gorj – Vâlcea a UNPIR, Ec. Somnea Maria Mariana